Publikasjoner

Rapporter , utredninger og publiseringer

 • Leksjoner på Forsvarets søkshunder: EDD-MDD-HASD
 • 2008-2015: Sluttrapport til Forsvarsbygg vedrørende skytefeltrydding
 • 2012-2014: Sluttrapport etter kartlegging av Statnett sitt anlegg på Støleheia
 • 2016: FFI- rapport «Søk med hund etter udetonert sprengstoff»
 • 2016: FFI-rapport «Søk med hund etter udetonert sprengstoff» Unntatt offentlighet
 • 2017: FFI-rapport «Karakterisering av dynamitter funnet av søkshund»
 • 2017: FFI-rapport «Søk med hund etter udetonert sprengstoff»
 • 2016-2017: Utdanningsprogram for søkshundeførere i entreprenørbransjen
 • 2017: Sertifiseringsprogram for bakkesøkshunder i entreprenørbransjen
 • 2018: Prosedyrer for bruk av bakkesøkshund i Statens vegvesen og entreprenørbransjen
 • 2018: Veileder for bruk av hund i Statens vegvesen og entreprenørbransjen
 • 2018: Filmveileder for bruk i utdanning og bestilling av bakkesøkshund i entreprenørbransjen.
 • 2019: Sluttrapport for samarbeidsprosjektet Forsvarets forskningsinstitutt, Statens vegvesen og Forsvaret.
 • Fjellsprengningsdagen 2019: Foredrag vedrørende sluttrapport, ny start og demo med hund
 • Årsrapport for 2019 - 2020 -2021 /antall funn/erfaringer
 • Egen standard 2019/20: Lærings-ark/manual for bruk av eksplosivsøkshund 
 • 2022: Se våre rådgivende tjenester og kurs for entreprenør og byggherre
 • 2022: Lærebedrift. Hundefører utdanning 2 årig med fagbrev dyrefag.