Erfaringer

Erfaringer og tidligere oppdrag

 • Misjoner i utlandet: Libanon (2 år) Kosovo Bosnia og Afghanistan.
 • Sakkyndig på tjenestehunder i domstolen
 • Oppstart av EDD i Meymaneh/Afghanistan
 • Oppstart og utvikler av kapasiteten «Veibombehund» HASD/IE3D Forsvaret/NATO
 • Testleder og dommer for tjenestehunder i Forsvaret.
 • Instruktør nivå 2 på søkshund i Forsvaret.
 • Gjennomført flere kurs som hovedinstruktør for NATO
 • Godkjent instruktør og dommer for bakkesøkshund «sivil»
 • Prosjektleder skytefelthund 2008-2015
 • Prosjektleder bakkesøkshund Statnett «Støleheia transformatorstasjon» 2012-2014
 • Operativ leder og rådgiver FFI-prosjekt «Statens vegvesen» 2016-2018
 • Fjellsprengerdagen 2019: Foredrag og demo med eksplosivhund.
 • 2019: Rådgiver, bruk av hund og prosedyre utvikling for tjuetalls anlegg.
 • 2019: Konseptutvikling for bruk av fjernstyrt gravemaskin og søk med hund.
 • 2019 Konseptutvikling for anleggsbransjen: Søk med hund og dokumentasjon for nye anlegg
 • Sikkerhetskort for anlegg med høyspenning. 
 • Ca 300 oppdragsdøgn 2019 -2020 - 2021 -2022
 • Rammeavtaler med byggherre
 • Be om referanser på de største anlegg i bransjen
 • Lærebedrift 2022 Innlandet fylkeskommune
 • Sensor for dyrefag 2022 Viken fylkeskommune