LÆREBEDRIFT 2022 - LEDENDE - ENESTE.

SØK MED HUND ETTER UDETONERT SPRENGSTOFF/ GODKJENT OFF-UTDANNING. BAKGRUNN FORSVARET TLF: 95115557 E-post: info@eksplosivhund.no • LÆREBEDRIFT 2022 med utdanning av hundeførere med fagbrev.
 • Se våre rådgivende tjenester med Harald Fagerheim og Vegar Falsten.
 • BE OGSÅ OM VÅR REFERANSELISTE FRA BYGGHERRE OG ENTREPRENØRER
 • Eksplosivhund.no AS er en uavhengig aktør uten andre interesser i bransjen
 • Vi leverer tjenester etter standarden: Veileder for bruk av eksplosivsøkshund/ lærings-ark/mal utviklet etter mange tusen oppdrag 2008- dd 
 • RAMMEAVTALER med de største byggherrer.
 • Søk etter udetonert sprengstoff ved prosjektavslutning og overlevering
 • Tunnelrehabilitering
 • 13 spesialtrente hunder og landsdekkende
 RÅDGIVENDE TJENESTER:
 • Oppstartsmøte sprengning - bestiller - utførende
 • Kurs i byggherrens rolle og ansvar ved sprengning
 • Bistand med kontraktsoppfølging for entreprenør og bestiller
 • Rådgivende tjenester ved uhell
 • Rådgivende tjenester ved bruk av spesialtrente hunder på anlegg
 • Prosedyre-utvikling for graving og massehåndtering med risiko for udetonert sprengstoff
REFERANSEPROSJEKTER:
 • 2008 - 2016: Spesialtrente hunder på Hjerkinn og Norges skytefelt (Forsvaret)
 • 2012 -2014: Statnett "Støleheia-prosjektet (Forsvaret)
 • 2016-2018: Søk med hund etter udetonert sprengstoff. Forsvarets forskningsinstitutt og Statens vegvesen
 • 2016-2018: publikasjoner og forskning
 • 2019- 2021: Årsrapport